16 marca 2010 roku odbyło się uroczyste przeniesienie sarkofagu, z odnalezionymi we fromborskiej katedrze szczątkami Mikołaja Kopernika, z Bazyliki Kontrkatedralnej w Olsztynie do Sal Kopernikowskich olsztyńskiego Zamku. Jest to jeden z punktów programu uroczystego pochówku szczątków Mikołaja Kopernika, który odbędzie się 22 maja br. we Fromborku. Trumna ze szczątkami najwybitniejszego mieszkańca Olsztyna wystawiona została w miejscu, gdzie niemal 500 lat temu mieszkał i pracował ten wybitny astronom. W olsztyńskim Zamku pozostanie do 20 maja br. Podczas uroczystości, honorową asystę przy sarkofagu pełnili członkowie Warmińsko-Mazurskiej Kompanii Honorowej Państwowej Straży Pożarnej. W kondukcie pogrzebowym szli m.in. Metropolita Warmiński - ks. abp Wojciech Ziemba, Marszałek Województwa - Jacek Protas, przewodniczący Sejmiku Województwa - Julian Osiecki i prezydent Olsztyna - Piotr Grzymowicz. Państwową Straż Pożarną podczas uroczystości reprezentowali: Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzkim PSP - bryg. Jan Słupski i jego zastępcy oraz Komendant Miejski PSP w Olsztynie wraz z zastępcą. /tekst: st. kpt. Robert Fliciński, fot.: Grzegorz Czywkin - "Gazeta Olsztyńska"i portal "olsztyn24.com"/.