15 marca 2010 r., w Sali Tradycji Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie, odbyło się ślubowanie strażaków nowo przyjętych do służby. Są oni absolwentami Szkolenia Podstawowego Strażaka Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie. Rotę ślubowania, zgodnie z treścią art. 30 ust. 1 Ustawy o PSP: „Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia - nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnicy państwowej i służbowej, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej” złożyli:str. Archutowski Piotr,str. Bauman Krystian,str. Gniadek Marek,str. Prusiński Wojciech,str. Piotrowski Wojciech,str. Rutkowski Piotr,str. Stępień Jakub,str. Zapadka Daniel. Ślubowanie przyjął Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie - mł.bryg. Andrzej Górzyński. /oprac.: kpt. Sławomir Filipowicz/.