15 stycznia 2020 roku w ośrodku szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie odbyła się narada roczna kadry kierowniczej podsumowująca sytuację pożarową, działania ratownicze i prewencyjne prowadzone w 2019 roku przez Komendy Miejskie i Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej województwa warmińsko-mazurskiego.

W uroczystości wzięli udział Pan Artur Chojecki –wojewoda warmińsko-mazurski wraz z Panem Jarosławem Babalskim , Sylwia Jaskólska - Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, bryg. Ernest Ziębaczewski - Dyrektor Biura KG PSP, ppłk Zbigniew Jackowski - Szef Delegatury WOP w Olsztynie, Jarosław Bogusz - Prezes ZWFOŚiGW w Olsztynie, Andrzej Pedziński - Kierownik Biura ds Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego UM, Dh Grzegorz Matczyński - Dyrektor Wykonawczy WZOSP RP w Olsztynie,  komendanci powiatowi i miejscy oraz dowódcy jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP,  przedstawiciele związków zawodowych pożarnictwa oraz funkcjonariusze i pracownicy KW PSP.

Naradę rozpoczął Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP – st. bryg. Bogdan Wierzchowski, który szczegółowo zaprezentował zadania realizowane w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2019 roku, a także przedstawił plany i cele na rok 2020.

Interwencje straży pożarnej w województwie warmińsko-mazurskim w liczbach:

W roku 2019 jednostki ochrony przeciwpożarowej województwa warmińsko-mazurskiego zarejestrowały 18 680 zdarzeń (w 2018 roku – 18 424), w tym:

 • 5998 pożary – co stanowi 32,1 % ogólnej liczby zdarzeń,
 • 11056 miejscowych zagrożeń – co stanowi 59,2 % ogólnej liczby zdarzeń,
 • 1626 alarmy fałszywe – co stanowi 8,7 % ogólnej liczby zdarzeń.

Nastąpił wzrost ogólnej liczby zdarzeń o 256, tj. o 1,4 % w porównaniu do liczby zdarzeń z roku 2018.

W poszczególnych grupach zdarzeń odnotowano następujące zmiany w stosunku do roku 2018:

 • spadek liczby pożarów o 396, tj. o  6,2 , %,
 • wzrost liczby miejscowych zagrożeń o 488, tj. o  4,6 %,
 • wzrost liczby alarmów fałszywych o 164, tj. o 11,2 %.

 

Ofiary śmiertelne ogółem – 227 (-63):

- w pożarach – 20 (-16)

- w miejscowych zagrożeniach 207 (-47)

Ranni ogółem – 2577 (-197):

- w pożarach – 132 (-4)

- w miejscowych zagrożeniach 2445 (-193)

Działania ratowniczo-gaśnicze w województwie prowadzą:

 • 24 jednostki ratowniczo-gaśnicze PSP,
 • 521 ochotniczych straży pożarnych, w tym 190 włączonych do ksrg,
 • 9 wojskowych straży pożarnych, w tym 7 włączonych do ksrg,
 • 1 zakładowa straż pożarna w fabryce Michelin SA w Olsztynie,
 • 1 Lotniskowa Służba Ratowniczo-Gaśnicza w Porcie Lotniczym
  OLSZTYN-MAZURY w Szymanach.

Jednostki włączone do ksrg w 2019 roku:

 • OSP Barczewko oraz WSP Gołdap

 

W 2019 roku w województwie otwartych zostało 8 sal edukacyjnych. Obecnie funkcjonuje 11 takich sal, 2 są przygotowywane - planowane otwarcie 2020.

Podczas przygotowań do sezonu w obiektach będących miejscami organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, przeprowadzono 257 kontroli jak również czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzono na terenach obozów harcerskich gdzie stwierdzono spełnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej. Straż pożarna to również prewencja społeczna. W 1630 akcjach informacyjno-edukacyjnych udział wzięło 87 794 dzieci oraz 29 617 dorosłych.

Inwestycje:

Budowa nowej Komendy Miejskiej oraz przyległej jrg 1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej w 2019 roku to wykonanie prac na 12 430 mln zł.

Zakończenie III etapu budowy strażnicy KP PSP w Gołdapi. Zakończono niwelację gruntu, wykonano plac manewrowy, ogrodzenie oraz oświetlenie terenu. Łączna wartość - III etapu inwestycji -  2 822 000 zł.

Plany inwestycyjne :

- II etap budowy nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej jrg 1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19.

- Budowa  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą  jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP w Ostródzie szacunkowy koszt 18 mln zł.

- Budowa jednostki ratowniczo-gaśniczej Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie szacunkowy koszt 12 mln zł.

Plany dosprzętowienia na rok 2020:

Zakup i wymiana samochodów ratowniczo-gaśniczych:

 • GBA –KM PSP Olsztyn,
 • GCBA – KP PSP Ostróda,
 • GCBA min 7m3 – KP PSP Bartoszyce i KP PSP Ełk,
 • SD-37 – KP PSP Ostróda

- samochody wężowe dla KP PSP  Braniewo i Pisz  - 2 szt.

- samochody rozpoznawczo-ratownicze  4 szt.

- samochody  ze sprzętem ODO - 2 szt.

Tekst i zdjęcia: st. kpt. Rafał Melnyk