W pierwszych dniach grudnia odbyła się dwudniowa odprawa szkoleniowo służbowa funkcjonariuszy pionu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego. Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki st. bryg. Bogdan Wierzchowski rozpoczynając szkolenie przedstawił w kilku słowach zagadnienia do omówienia podczas szkolenia.

Podczas odprawy zostały omówione analizy charakterystycznych zdarzeń, które wystąpiły w województwie warmińsko-mazurskim. Szczegółowo została omówiona akcja gaśnicza pożaru kompleksu leśnego w powiecie szczycieńskim oraz zdarzenie chemiczne, które miało miejsce w Elblągu podczas wycieku substancji chemicznej używanej w procesie prania chemicznego.

Z wielu omawianych zagadnień podczas szkolenia na uwagę zasługują między innymi omówione przez przedstawicieli KM Elbląg i KP Ostróda rozwiązania łączności na potrzeby sztabu akcji na podstawie wypracowanych rozwiązań przez ww. komendy.

Ostatnim lecz równie ważnym omawianym tematem było wypalenia zawodowe funkcjonariuszy. Psycholog kpt. Maja Hain przeprowadziła szkolenie dla wszystkich obecnych z zakresu przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu oraz zarządzania stresem w służbie.

Tekst i zdjęcia: st. kpt. Rafał Melnyk