10 grudnia, w związku z upływem kadencji Komisji Dyscyplinarnej przy Warmińsko-Mazurskim Komendancie Wojewódzkim PSP, odbyło się spotkanie, podczas którego komendant wojewódzki PSP – st. bryg. Bogdan Wierzchowski podziękował członkom ustępującego gremium za pracę podczas 4. letniej kadencji.

Praca w komisji dyscyplinarnej wiąże się ze zwiększoną dyspozycyjnością, ogromną odpowiedzialnością za podejmowane decyzje, mające wpływ na dalszą karierę zawodową strażaków.

Przez ostatnie 4 lata członkami komisji dyscyplinarnej byli:

- bryg. Leszek Góralski – z KP PSP w Działdowie,

- bryg. Krzysztof Grabias – z KP PSP w Mrągowie,

- kpt. Wojciech Kijowski – z KM PSP w Elblągu,

- bryg. Krzysztof Kosiewski – z KP PSP w Szczytnie,

- mł. bryg. Mariusz Osmański – z KP PSP w Iławie,

- st. kpt. Mirosław Ochlak – z KP PSP w Nowym Mieście Lubawskim,

- kpt. Jarosław Pieszko – z KP PSP w Ełku,

- asp. Piotr Rochowicz – z KM PSP w Olsztynie,

- kpt. Grzegorz Różański – z KP PSP w Ostródzie,

- st. kpt. Krzysztof Rutkowski – z KP PSP w Iławie,

- mł. bryg. Zbigniew Stasiłojć – z KP PSP w Szczytnie,

- asp. sztab. Paweł Straszyński – z KP PSP w Lidzbarku Warmińskiego,

- asp. sztab. Paweł Wiśniewski – z KP PSP w Kętrzynie.

 

Dziś, podczas inauguracyjnego posiedzenia nowo powołanej – przez Komendanta Głównego PSP - Komisji Dyscyplinarnej I Instancji przy Warmińsko-Mazurskim Komendancie Wojewódzkim PSP, dotychczasowy Przewodniczący przedstawił sprawozdanie z 4. letniej działalności komisji.

 

Przez następne 4 lata w sprawach dyscyplinarnych orzekać będą:

- kpt. Monika Andruszkiewicz – z KP PSP w Giżycku,

- mł. kpt. Artur Brodowski – z KP PSP w Olecku,

- st. asp. Dominik Czerwiński – z KM PSP w Olsztynie,

- st. asp. Piotr Kołecki – z KM PSP w Elblągu,

- kpt. Radosław Kusiek – z KP PSP w Mrągowie,

- st. kpt. Mirosław Ochlak – z KP PSP w Nowym Mieście Lubawskim,

- st. kpt. Jarosław Pieszko – z KP PSP w Ełku,

- kpt. Grzegorz Różański – z KP PSP w Ostródzie,

- st. kpt. Krzysztof Rutkowski – z KP PSP w Iławie,

- kpt. Krzysztof Siudek – z KP PSP w Bartoszycach,

- mł. bryg. Zbigniew Stasiłojć – z KP PSP w Szczytnie,

- asp. sztab. Adam Warcaba – z KP PSP w Lidzbarku Warmińskim,

- mł. kpt. Paweł Wiśniewski – z KP PSP w Kętrzynie.

 

/oprac.: bryg. Małgorzata Szmidt-Jeżewska, zdj.: mł. bryg. Krzysztof Pardo/