Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokółkach z gminy Kowale Oleckie ma nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy marki IVECO za 400 tys. złotych. Uroczyste przekazanie pojazdu odbyło się 29 listopada przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Sokółkach. Zakupu dokonano w ramach zadania publicznego pod tytułem: „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”.

Środki finansowe pochodziły z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 253 tys. złotych i gminy Kowale Oleckie w kwocie 147 tys. złotych. Nowy samochód zastąpił wysłużonego już czterdziestopięcioletniego Stara 244. W uroczystym przekazaniu samochodu uczestniczyli miedzy innymi: Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Edward Adamczyk, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Bogdan Wierzchowski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Olecku – bryg. Robert Wiśniewski, Starosta Olecki - Marian Świerszcz, Wójt Gminy Kowale Oleckie - Krzysztof Locman. /Opracował: mł. bryg. Tomasz Jagłowski/