Ochotnicza Straż Pożarna w Turznicy – gmina Ostróda otrzymała nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy.

Uroczyste przekazanie pojazdu odbyło się 23 listopada w Turznicy. W uroczystości udział wzięli: Zbigniew Babalski Poseł RP, st. bryg. Robert Fliciński Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, przedstawiciel Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Andrzej Pęziński, Starosta Ostródzki Andrzej Wiczkowski, bryg. Tomasz Ostrowski Komendant Powiatowy PSP w Ostródzie wraz z zastępcą kpt. Rafałem Napiórkowskim i dowódcą JRG Ostróda st. kpt. Marcinem Wiśniewskim, dh Ryszard Harasim Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Bogusław Fijas Wójt Gminy Ostróda oraz społeczność gminna i miłośnicy pożarnictwa. Aktu przekazania nowego wozu pożarniczego dokonali Poseł Zbigniew Babalski  wraz z st. bryg. Robertem Flicińskim Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie, Andrzejem Pęzińskim z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego i Wójtem ostródzkiej gminy Bogusławem Fijasem. Zakup zrealizowano w ramach montażu finansowego. Całkowity koszt pojazdu wyniósł blisko 880 tys. zł. Przedsięwzięcie zrealizowano dzięki wspólnemu sfinansowaniu zadania przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – 410 tys. zł., Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dotacją 110 tys. zł., Gminę Ostróda – 310 tys. zł. oraz Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego 50 000 zł.

Strażacy z OSP Turznica kilka lat temu rozpoczęli starania o nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Dotychczas do akcji jeździli Starem 244, wyprodukowanym w 1986 roku. Teraz do akcji będą jeździć nowoczesnym pojazdem zbudowanym na uterenowionym podwoziu MAN. Nowy, średni samochód ratowniczo-gaśniczy to przeskok w inną, zupełnie nową epokę pożarniczą. Samochód wyposażony jest między innymi w zbiornik na wodę o pojemności 4400 litrów, autopompę oraz sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Nowoczesny pojazd gaśniczy w tym rejonie powiatu ostródzkiego znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa pożarowego.   

opracowanie: kpt. Grzegorz Różański, zdjęcia: Urząd Gminy Ostróda