W dniu 22 listopada 2019 r. na terenie budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu przy ul. Łęczyckiej odbyła się uroczysta zbiórka podczas której dokonano podpisania  aktu erekcyjnego, a także przekazania Komendzie Miejskiej PSP w Elblągu nowego  samochodu ratowniczo-gaśniczego.

W uroczystości udział wzięli między innymi: Leonard Krasulski – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski, st. bryg. Bogdan Wierzchowski – Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP, Marcin Kazimierczuk – Radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Grzegorz Kierozalski – Radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Witold Wróblewski – Prezydent Elbląga, Maciej Romanowski – Starosta Elbląski, ks. bk dr Jacek Jezierski – biskup diecezji , Konrad Murzyński – przedstawiciel firmy PrzemBud Gdańsk SA.

Meldunek o rozpoczęciu uroczystej zbiórki przyjął st. bryg. Bogdan Wierzchowski – Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP. Na akcie erekcyjnym swoje podpisy złożyli: Leonard Krasulski – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski, ks. bk dr Jacek Jezierski – biskup diecezji elbląskiej st. bryg. Bogdan Wierzchowski – Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP, Witold Wróblewski – Prezydent Elbląga oraz st. kpt. Łukasz Kochan – Komendant Miejski PSP w Elblągu. Po złożeniu podpisów akt erekcyjny został złożony w pamiątkowej kapsule czasu, poświęcony przez ks. bk dr Jacka Jezierskiego, a następnie zamurowany przez honorowych gości.  Kolejną częścią uroczystości było przekazanie Komendzie Miejskiej PSP w Elblągu  nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki VOLVO ze zbiornikiem wody o pojemności 9000 dm3. Pojazd został zakupiony ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV”. Pojazd będzie stacjonował w JRG nr 1 w Elblągu i zastąpi wysłużoną i wyeksploatowaną autocysternę. Nowy samochód przekazał dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Elblągu kpt. Maciejowi Kogutowi - Leonard Krasulski -  Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski oraz st. bryg. Bogdan Wierzchowski - Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. Aktu poświęcenia pojazdu dokonał ks. bk dr Jacek Jezierski – biskup diecezji elbląskiej.

Podczas uroczystej zbiórki Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP z okazji Narodowego Święta Niepodległości za wzorowe wykonywanie zadań służbowych  wyróżnił  funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Miejskiej PSP w Elblągu. Nagrody otrzymali:

mł. bryg. Przemysław Siagło, kpt. Wojciech Kijowski, mł. kpt. Adrian Baran, mł.asp. Marcin Szymanek, mł.asp. Paweł Malinowski, st. ogn. Dariusz Oberlan, st. ogn. Maciej Rygielski, mł.  ogn. Rafał Kuźmicz, st. sekc. Jarosław Jaszuk, st. sekc. Dawid Rogożyński, st. sekc. Michał Pawlyta oraz str. Katarzyna Król.

W dalszej części okolicznościowe przemówienie wygłosili poseł na Sejm RP Leonard Krasulski, Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski, st. bryg. Bogdan Wierzchowski - Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej a także Witold Wróblewski Prezydent Miasta Elbląg. Na zakończenie uroczystości wykonano pamiątkowe zdjęcie a zaproszeni goście wpisali się do księgi  pamiątkowej. 

opracowane: st. sekc. Dawid Rogożyński

zdjęcia: Tomasz Żełobowski