10 listopada 2019 r. odbyła się uroczystość przekazania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrocznie.

Uroczystość przekazania nowego pojazdu pożarniczego na podwoziu marki Renault D14 4×4 - GBA 2,5/24 rozpoczęła się od podniesienia flagi państwowej przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego. Pojazd został poświęcony przez ks. kan. Bernarda Zakrzewskiego, diecezjalnego kapelana strażaków w asyście ks. kan. Sławomira Zedlewskiego, proboszcza mroczeńskiej parafii. Przekazania kluczyków i dokumentów dokonali: Pan Tomasz Szczepański - wójt gminy Grodziczno, st. bryg. Michał Kamieniecki - zastępca warmińsko-mazurskiego komendanta wojewódzkiego PSP oraz Pan Gustaw Marek Brzezin – marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. Zakup pojazdu był możliwy dzięki współpracy i wspólnemu  finansowaniu przez Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, środkom własnym Gminy Grodziczno. Łączna wartość zakupu nowoczesnego pojazdu to niespełna 760 000 zł.

W uroczystości uczestniczyli również znamienici goście:

Pan Robert Gontarz - poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
Pan Zbigniew Ziejewski - poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
Pani Bogusława Orzechowska – senator Rzeczypospolitej Polskiej,
Pan Gustaw Marek Brzezin – marszałek województwa warmińsko-mazurskiego
st. bryg. Michał Kamieniecki – zastępca warmińsko-mazurskiego komendanta wojewódzkiego PSP,
Pan Andrzej Ochlak - prezes zarządu powiatowego ZOSP RP jednocześnie starosta nowomiejski,
st. kpt. Krzysztof Szałkowski – zastępca komendanta powiatowego PSP w Nowym Mieście Lubawskim,
Pana Tomasz Szczepański – wójt gminy Grodziczno,
przedstawiciele rady powiatu nowomiejskiego i gminy Grodziczno.

Opracowanie:  kpt. Mateusz Jaguszewski – KP PSP Nowe Miasto Lubawskie
Zdjęcia: Stanisław Ulatowski Gazeta Nowomiejska, Marcin Zalewski – UG Grodziczno,