12 listopada 2019roku w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie odbyło się podsumowanie ćwiczeń krajowych pk. „ZALEW 2019”. 

W ćwiczeniach udział brały siły i środki z województwa warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz podlaskiego, które zmagały się ze skutkami wystąpienia powodzi, ewakuacji osób i zwierząt z zagrożonych miejsc oraz poszukiwania osób zaginionych w trudnych warunkach.

Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki st. bryg. Bogdan Wierzchowski przywitał przybyłych funkcjonariuszy z ww. województw biorących udział w ćwiczeniach oraz funkcjonariuszy komendy głównej PSP, którzy oceniali ćwiczących strażaków.

Głównym celem podsumowania było omówienie przebiegu ćwiczeń, zwrócenie uwagi na problemy z jakimi zetknęli się ratownicy podczas realizacji postawionych zadań, rozważania na temat zastosowanych taktyk i technik ratowniczych. Różnorodne i skomplikowane założenia do ćwiczeń miały odzwierciedlenie w długiej i ożywionej dyskusji zmierzającej do omówienia wszystkich problemów związanych zarówno z przygotowaniem pozoracji, jak również prowadzonymi działaniami podczas ćwiczeń.

Wszystkie wnioski po ćwiczeniach pozwolą na doskonalenie prowadzenia działań ratowniczych podczas zdarzeń związanych z wystąpieniem ww. zagrożeń, dodanie do doskonalenia zawodowego wypracowanych aspektów ratowniczych oraz zwiększą skuteczność w realizacji zadań stawianych przed Państwową Strażą Pożarną.

Tekst/zdjęcia: st. kpt. Rafał Melnyk