9 listopada 2019 roku w Ochotniczej Straży Pożarnej w Spytkowie miało miejsce uroczyste przekazanie i poświęcenie nowego samochodu ratowniczo gaśniczego GBA 3/16.

W przekazaniu pojazdu udział wzięli:

-Członek Prezydium ZOW ZOSP RP dh. Jan Narewski,
-Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. mgr inż. Bogdan Wierzchowski,
-Komendant Powiatowy PSP w Giżycku bryg. mgr inż. Jacek Baczewski,
-Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jolanta Piotrowska,
-Starosta Powiatu Giżyckiego Mirosław Drzażdżewski,
-Wójt Gminy Giżycko Marek Jasudowicz,
-Burmistrz Miasta i Gminy Ryn Jarosław Filipek,
-Wójt Gminy Kruklanki Bartłomiej Kłoczko,
-Dyrektor Biura WFOŚiGW w Olsztynie Hanna Teodorowicz,
-Kapelan OSP pow. Giżyckiego Ks. Henryk Dąbrowski,
-prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu giżyckiego,
-pracownicy urzędów i instytucji uczestniczący w zakupie pojazdu.

Zakup samochodu wartego 944640zł. był możliwy dzięki współpracy i wspólnemu finansowaniu ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wkładu własnego OSP Spytkowo i Gminy Giżycko.
Nowy wóz ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Scania o pojemności zbiornika 3 tyś litrów wody i wydajności autopompy 1600l/min zastąpił wyprodukowanego w 1985r. GBA1,6/16 na podwoziu Mercedes. Zakup pojazdu pożarniczego to inwestycja w bezpieczeństwo i komfort pracy ratowników, to także wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostki OSP poprzez zapewnienie większego zapasu środka gaśniczego, szybszego dojazdu oraz możliwości poruszania się w trudnym terenie.

 

Opracował: kpt. Mateusz Pupek
Zdjęcia: OSP Spytkowo