25 października 2019 rok na placu przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalewie odbyła się uroczystość przekazania i poświęcenia nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego, który służył będzie strażakom ratownikom z Zalewa.

Zakup pojazdu był możliwy dzięki współpracy i wspólnemu finansowaniu przez Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego  oraz środkom własnym Gminy Zalewo - całkowity koszt pojazdu wyniósł 760 tys. złotych

W uroczystym przekazaniu pojazdu uczestniczyli:

  • Jarosław Borowik- Doradca Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
  • Gustaw Marek Brzezin- Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
  • Bernadeta Hordejuk- Przewodnicząca Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
  • bryg. Robert Fliciński Zastępca Warmińsko - Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie.
  • Bartosz Bielawski- Starosta Powiatu Iławskiego
  • bryg. Piotr Wlazłowski- Komendant Powiatowy PSP w Iławie
  • Stanisław Kastrau- Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Iławie
  • Ks. Stanisław Gajewski- Proboszcz Parafii  św. Jana Apostoła i Ewangelisty

oraz przedstawiciele lokalnych firm, samorządowcy i delegaci jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Zalewo.

Nowy samochód pożarniczy na podwoziu VOLVO 280 FL posiada zapas środka gaśniczego w ilości trzech tysięcy litrów wody, wyposażony został w autopompę o wydajności 29 hl / min, system zraszaczy, pneumatyczny maszt oświetleniowy, zbiornik środka pianotwórczego oraz wiele nowoczesnych rozwiązań, które z pewnością pozwolą strażakom z Zalewa na podejmowanie skutecznych działań ratowniczo – gaśniczych.

Po uroczystości zaproszeni goście oraz strażacy mogli zapoznać się z nowym pojazdem pożarniczym. Dla wszystkich gości gospodarze przygotowali również skromny poczęstunek w postaci tortu w kształcie pojazdu gaśniczego.

Opracował: st. kpt. Krzysztof Rutkowski
Zdjęcia: OSP Zalewo