12 października 2019 roku w Gołdapi odbył się uroczysty apel poświęcony zakończeniu budowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi, przekazaniu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego do Ochotniczej Straży Pożarnej w Baniach Mazurskich oraz otwarciu nowej sali edukacyjnej dla dzieci i młodzieży.

W uroczystościach udział wzięli Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Bogdan Wierzchowski, Posłowie na Sejm RP Jerzy Małecki oraz Wojciech Kossakowski, starosta gołdapski Pani Marzanna Wardziejewska, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gołdapi dh Andrzej Ciołek – Wicestarosta Gołdapski,burmistrza Gołdapi Pan Tomasz Luto, wójtowie gmin powiatu gołdapskiego oraz zaproszeni goście. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał Komendant Główny PSP gen. brygadier Leszek Suski, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki st. bryg. Bogdan Wierzchowski, parlamentarzyści oraz starosta gołdapski Pani Marzanna Wardziejewska.

 

Po wielu latach starań do powiatu gołdapskiego trafiły pierwsze fabrycznie nowe średnie samochody ratowniczo-gaśnicze. Przy wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, dzięki zaangażowaniu Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wsparciu samorządu gołdapskiego, do remizy OSP w Górnem w 2018r. trafił wyczekiwany samochód bojowy, a w tym roku drugi samochód ratowniczo-gaśniczytrafił do OSP Banie Mazurskiedzięki wsparciu i wkładowi władz samorządu gminnego Bań Mazurskich.

W ramach przyjętych rozwiązań prawnych Ochotnicze Straże Pożarne otrzymały w roku 2019 dofinansowanie w wysokości 82 mln złz rezerwy budżetu państwa. Do powiatu gołdapskiego trafiła kwota 70 tys. zł i została rozdysponowana pomiędzy wszystkie jednostki OSP.

W celu finalizacji działania tego dnia uroczyście wręczonorównież umowy dofinansowania poszczególnym OSP.

 

Sala edukacyjna w KP PSP w Gołdapi powstała w wyniku montażu finansowego z czterech źródeł:

- 22 000 zł – środki Komendanta Głównego PSP pochodzące z wpływów uzyskanych ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia,

- 5000 zł – środki finansowe otrzymane przez Fundusz Wsparcia PSP od Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi,

- 6500 zł – środki finansowe otrzymane przez Fundusz Wsparcia PSP od dwóch jednostek samorządu terytorialnego,

- 11 000 zł – wyposażenie sali edukacyjnej otrzymane w użytkowanie od Burmistrza Gołdapi

 

 

/Tekst i zdjęcia: st. kpt. Rafał Melnyk/