7 października 2019 r. odbyła się uroczystość przekazania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gwiździnach.

Tak odświętna chwila była wspaniałym momentem do wręczenie decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Leszka Suskiego o przedłużeniu jednostce OSP Gwiździny obecności w KSRG. Decyzję wręczył Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie - st. bryg. Bogdan Wierzchowski w asyście bryg. Jacka Audy - Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Miesicie Lubawskim. Na placu obok remizy znajdował się nowy pojazd na podwoziu marki Volvo FL280 4×4 - GBARt 3/16. Po poświeceniu pojazdu uroczystego przekazania kluczyków i dokumentów dokonali: Pani Maria Koc - Wicemarszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, Pani Bogusława Orzechowska - Senator Rzeczpospolitej Polskiej, Pan Tomasz Waruszewski - Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie, st. bryg. Bogdan Wierzchowski - Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP oraz Pan Damian Godziński reprezentujący Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zakup pojazdu był możliwy dzięki współpracy i wspólnemu finansowaniu przez Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Komendanta Głównego PSP, środkom własnym Gminy Nowe Miasto Lubawskie oraz środkom Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Łączna wartość zakupu nowoczesnego pojazdu to prawie 760 000 zł.

W uroczystości uczestniczyli również znamienici goście:

  • Pan Zbigniew Babalski poseł na sejm,
  • Pan Leonard Krasulski poseł na sejm,
  • Pan Andrzej Ochlak – prezes zarządu powiatowego ZOSP RP jednocześnie starosta nowomiejski,
  • Pani Anna Piątek - Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Nowym Mieście Lubawskim  

oraz przedstawiciele rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie.

/Opracowanie: st. kpt. Krzysztof Szałkowski – KP PSP Nowe Miasto Lub.
Zdjęcia: Stanisław Ulatowski – Gazeta Nowomiejska, Grzegorz Podkomorzy – Tygodnik Internetowy,
            archiwum OSP Gwiździny/