Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP – st. bryg. Bogdan Wierzchowski, w obecności swojego zastępcy – bryg. Roberta Flicińskiego oraz Komendanta Powiatowego PSP w Działdowie – bryg. Leszka Góralskiego, z dniem 7 października powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Działdowie mł. bryg. Tomasza Gajewskiego. 

 

Mł. bryg. Tomasz Gajewski służbę kandydacką w PSP rozpoczął w sierpniu 2002 r. jako podchorąży Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego.

Od 1 czerwca 2006 r. po zakończeniu nauki i uzyskaniu tytułu inżyniera pożarnictwa został skierowany do pełnienia służby w Komendzie Powiatowej PSP w Mławie, początkowo w wydziale operacyjnym, a następnie poprzez poszczególne szczeble dowódcze w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Mławie (od 2009 r. na stanowisku zastępcy dowódcy zmiany, od 2016 do 1 września 2019 r. na stanowisku dowódcy zmiany).

W okresie służby w latach 2007-2009 ukończył studia II stopnia na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego w SGSP w Warszawie uzyskując tytuł magistra inżyniera pożarnictwa.

 

/Opracowanie i zdjęcia: KW PSP w Olsztynie/