09 i 10 września 2019 roku odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja „Pożary Wewnętrzne”, organizowana przez Komendę Wojewódzką PSP w Olsztynie oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa oddział w Olsztynie.

Przedsięwzięcie po raz kolejny zostało objęte patronatem Komendanta Głównego PSP, gen. brygadiera Leszka Suskiego. Otwarcia konferencji dokonali Prezes olsztyńskiego oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, kol. Mariusz Klemański oraz Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP, st. bryg. Bogdan Wierzchowski.

Dwa dni konferencji poświęcone były zabezpieczeniom przeciwpożarowym oraz kwestiom związanym ze zdrowiem i bezpieczeństwem strażaków, technikami i taktyką prowadzenia działań oraz ze sferą edukacji zawodowej. Wśród prelegentów wystąpili m.in. John Chubb oficer operacyjny z Dublin Fire Brigade, profesor Anna Stec z University of Central Lancashire w Anglii oraz Nils Bergstrom ze szkoły strażackiej w Sando w Szwecji. Konferencja zgromadziła około 220 uczestników.

Tekst: mł. bryg. Szymon Kokot-Góra. Zdjęcia: st. kpt. Rafał Melnyk