Dzieci szkolne w powiecie ostródzkim już mogą, w zabawowy i przystępny do ich wieku sposób zdobywać wiedzę z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, pierwszej pomocy medycznej i innych zagrożeń oraz prawidłowego zgłaszania zauważonych zdarzeń. Taką możliwość daje kompleks sal edukacyjnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie.

Sala edukacyjna została sfinansowana ze środków Komendanta Głównego PSP, Nadleśnictw Miłomłyn i Dobrocin, środków budżetowych KP PSP w Ostródzie oraz darowizn rzeczowych ostródzkich firm. 5 września symbolicznego przecięcia wstęgi i uroczystego otwarcia sali, którą wymyślili i wykonali ostródzcy strażacy, dokonali Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP - st. bryg. Bogdan Wierzchowski, doradca Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - Pan Marcin Domian, Andrzej Wiczkowski - Starosta Ostródzki, bryg. Tomasz Ostrowski - Komendant Powiatowy PSP w Ostródzie oraz Wiktoria Napiórkowska - uczennica II klasy Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Salezjańskich w Ostródzie. Na uroczystość ponadto przybyli samorządowcy powiatu ostródzkiego, kierownicy służb współpracujących z PSP, leśnicy oraz dyrektorzy ostródzkich szkół podstawowych i II klasa z salezjańskiej szkoły podstawowej. Po uroczystym otwarciu zaproszeni goście zapoznali się z systemem sal, sposobie ich funkcjonowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci. Następnie nadszedł czas na pierwsze debiutanckie zajęcia w ostródzkiej sali, które poprowadził kpt. Rafał Napiórkowski – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Ostródzie. Sala edukacyjna w ostródzkiej komendzie jest jedyną tego typu w powiecie i jest skierowana nie tylko do najmłodszych uczniów. Przy odpowiedniej  konfiguracji mogą korzystać z niej starsze klasy szkół, a nawet seniorzy. Główny cel tego przedsięwzięcia to propagowanie zasad bezpieczeństwa w życiu codziennym. Serdecznie zapraszamy do korzystania w zorganizowanych grupach z sali.

opracowanie/zdjęcia: kpt. Grzegorz Różański