Z dniem 1 września 2019 roku Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej - st. bryg. Bogdan Wierzchowski powierzył pełnienie obowiązków zastępcy komendanta powiatowego PSP w Działdowie.

Decyzję komendant wojewódzki PSP wręczył w obecności swojego zastępcy - bryg. Roberta Flicińskiego oraz komendanta PSP w Działdowie. Obowiązki zostały powierzone mł. bryg. Tomaszowi Gajewskiemu.

Również z dniem 1 września bryg. Sławomir Litwinko został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Olecku, a bryg. Paweł Litwinowicz został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Ełku.