Wraz z rozpoczęciem wakacji w województwie warmińsko-mazurskim ok. 180 młodych adeptów pożarniczego rzemiosła z powiatów bartoszyckiego, elbląskiego, nowomiejskiego, olsztyńskiego, ostródzkiego i węgorzewskiego uczestniczyło bądź uczestniczy w 7 turnusach obozów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Pod okiem doświadczonej kadry instruktorskiej młodzież uczy się udzielania pomocy przedmedycznej, szkoli się zakresu elementów musztry, sprzętu pożarniczego, taktyki działań gaśniczych, poznaje zasady funkcjonowania jednostek ochotniczych straży pożarnych i młodzieżowych drużyn pożarniczych.

Ale obozy MDP, to również ćwiczenia sportowo-pożarnicze, gry terenowe połączone z nauką poruszania się po terenie z mapą, ratownictwo wodne z rzutkami, kapokami na plaży i w wodzie, podchody terenowe, gry nocne, konkursy, olimpiady sportowe, współzawodnictwo pomiędzy zastępami strażackimi.

14 sierpnia 2019 r. Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – bryg. Robert Fliciński wizytował obóz ZHP w miejscowości Gaj, którego podobóz stanowiło 44 członków MDP z powiatu nowomiejskiego. Z terenem obozowiska zastępcę komendanta wojewódzkiego zapoznał phm. Zbigniew Kremski – Komendant Obozu. W wizytacji uczestniczyli również bryg. Jacek Auda – Komendant Powiatowy PSP w Nowym Mieście Lubawskim wraz ze swoim zastępcą – st. kpt. Krzysztofem Szałkowskim. W trakcie odwiedzin bryg. Fliciński zapoznał się z bazą kwaterunkową oraz uczestniczył w zajęciach programowych, związanych m.in. z elementami sztafety pożarniczej według regulaminu CTiF.

/Opracowanie: Justyna Kornatowicz – KW PSP w Olsztynie, zdjęcia: KP PSP w Nowym Mieście Lubawskim/