9 sierpnia 2019 r. Komendant Główny PSP gen. brygadier Leszek Suski wizytował zabezpieczenie jubileuszowego zlotu Trzydziestolecia Związku Harcerzy Rzeczypospolitej w Rybakach.

Komendant Główny PSP odwiedził obóz harcerski, w którym w dniach od 2 do 11 sierpnia br. uczestniczyło prawie 6 tysięcy harcerek i harcerzy.

Komendant Główny PSP wizytował posterunek i obozowisko Państwowej Straży Pożarnej, a następnie spotkał się z kierownictwem zlotu i Panią Komendant Zlotu hm. Małgorzatą Siergiej. Na spotkaniu omówiono sposób zabezpieczenia obozowiska i współpracę ze służbami zabezpieczającymi zlot. Po spotkaniu z kierownictwem zlotu Komendant Główny PSP wraz z Zastępcą Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Michałem Kamienieckim oraz Komendantem Miejskim PSP w Olsztynie st. bryg. Andrzejem Górzyńskim   przeprowadził wizytację obozowiska oraz wziął udział we wspólnym ognisku z harcerzami. Na zakończenie skontrolował siły i środki biorące udział w zabezpieczeniu imprezy masowej w ramach prowadzonej podoperacji „Koncert”.   

Jubileuszowy Zlot 30-lecia ZHR zorganizowano w Archidiecezjalnym Ośrodku Charytatywnym CARITAS Archidiecezji Warmińskiej w Rybakach. Skład obozu stanowiło 29 chorągwi z całego kraju oraz organizacje ZHR z woj. warmińsko-mazurskiego. Obszar zlotu podzielony został na 42 gniazda. W każdym gnieździe przebywało od 110 do 190 osób. Na terenie ośrodka przygotowano wymaganą infrastrukturę, wyznaczony zostały szpital polowy, posterunek straży pożarnej oraz lądowisko LPR i punkty medyczne. Nad bezpieczeństwem uczestników zlotu czuwało codziennie 49 strażaków z Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej PSP w Olsztynie, w tym podchorążowie ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Zabezpieczenie zlotu realizowały również wyznaczone jednostki OSP powiatu olsztyńskiego.