Decyzją Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z dniem 7 sierpnia 2019 r. powołani zostali:

-        bryg. Leszek Góralski na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Działdowie,

-        mł. bryg. Robert Licznerski na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Elblągu.

Akty powołania wręczył nowym komendantom Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Robert Fliciński.

Bryg. Leszek Góralski służbę w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej pełni od 1992 r. Jest absolwentem Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu oraz absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, którą ukończył w 1998 roku. W trakcie pełnionej służby ukończył studia na wydziale ochrony środowiska z zakresu inżynierii ekologicznej, jak również studia podyplomowe z zakresu zarządzania kryzysowego. Bryg. Góralski pełnił przez wiele lat służbę w pionie operacyjnym oraz pionie kontrolno-rozpoznawczym. Od ponad roku pełnił obowiązki Zastępcy Komendanta Powiatowego w Działdowie.

Mł. bryg. Robert Licznerski jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Po ukończeniu studiów inżynierskich I stopnia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w 2002 roku rozpoczął służbę na stanowisku dowódcy zastępu w KM PSP w Gdańsku. Następnie pełnił służbę w KP PSP w Malborku, zajmując kolejno stanowiska dowódcy sekcji, dowódcy zmiany i zastępcy dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej. Ostatnio wykonywał zadania na stanowisku naczelnika wydziału operacyjno-szkoleniowego w KP PSP w Malborku. 

 

Tekst i zdj. mł. bryg. Jarosław Skalski