Zlot harcerzy zabezpieczają strażacy z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Na teren obozowiska w ramach funkcjonującego posterunku zadysponowano strażaków z KM PSP w Olsztynie, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz Szkoły Podoficerskiej PSP z Bydgoszczy w sile 49 funkcjonariuszy, samochód ciężki gaśniczy proszkowy, dwa samochody średnie gaśnicze, samochód rozpoznania chemicznego ze zdalna detekcją, kontener logistyczny, dwa quady i łódź ratowniczą.  W zabezpieczeniu zlotu bierze udział również 11 wyznaczonych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z  terenu powiatu olsztyńskiego.

W dniach 2-11 sierpnia 2019 r. na terenie Archidiecezjalnego Ośrodka Charytatywnego CARITAS Archidiecezji Warmińskiej w Rybakach w gm. Stawiguda” organizowany jest jubileuszowy Zlot 30-lecia Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. W ramach zlotu organizator przewiduje dwie imprezy masowe podczas koncertów planowanych w dniach 9 i 10 sierpnia. W wypoczynku weźmie udział ok. 6 tys. harcerzy – członków ZHR. Skład obozu stanowić będzie 29 chorągwi z całego kraju oraz organizacje ZHR z  terenu woj. warmińsko-mazurskiego. Obszar zlotu podzielony został na 42 gniazda. W każdym gnieździe przebywać będzie od 110 do 190 osób. Na terenie ośrodka przygotowano wymaganą infrastrukturę,  wyznaczony zostały szpital polowy, posterunek straży pożarnej oraz lądowisko LPR i punkty medyczne, w których przeszkolone osoby będą udzielały kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Zlot harcerzy zabezpieczają strażacy z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Na teren obozowiska w ramach funkcjonującego posterunku zadysponowano strażaków z KM PSP w Olsztynie, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz Szkoły Podoficerskiej PSP z Bydgoszczy w sile 49 funkcjonariuszy, samochód ciężki gaśniczy proszkowy, dwa samochody średnie gaśnicze, samochód rozpoznania chemicznego ze zdalna detekcją, kontener logistyczny, dwa quady i łódź ratowniczą.  W zabezpieczeniu zlotu bierze udział również 11 wyznaczonych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z  terenu powiatu olsztyńskiego. Na terenie obozowiska powołano sztab, zorganizowano łączność ze stanowiskiem kierowania Komendy Wojewódzkiej i  Komendy Miejskiej w  Olsztynie, wyznaczono poszczególnych funkcyjnych, wyznaczono zadania w celu realizacji podoperacji i utrzymania gotowości operacyjnej. W ramach zabezpieczenia uczestników zlotu realizowane będą następujące czynności:

  1. Przeprowadzanie działań kontrolno-rozpoznawczych terenu podoperacji.
  2. Działania edukacyjne w zakresie zachowania bezpieczeństwa.
  3. Utrzymywanie stałej gotowości operacyjnej przez cały czas trwania zlotu.
  4. Prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych.
  5. Współpraca operacyjna ze sztabem zlotu ZHR.
  6. Przeprowadzanie patroli obozowiska.
  7. Bieżące monitorowanie zagrożeń, w  tym ilości uczestników zlotu na terenie obozowiska.
  8. Bieżące ewidencjonowanie udziału sił i środków w działaniach ratowniczo-gaśniczych.
  9. Bieżące przekazywanie informacji do stanowisk kierowania i sztabu operacji.

W ramach realizacji operacji wojewódzkiej zabezpieczenia zlotu przeprowadzone zostanie w sumie pięć podoperacji: „Obóz”, „Drogi”, „Sanktuarium”, „Koncert I”, „Koncert II”, polegających na zabezpieczeniu terenu obozowiska, zabezpieczeniu przemieszczania się harcerzy środkami transportu do planowanych lokalizacji, zabezpieczeniu spotkania modlitewnego w  Sanktuarium Maryjnym w  Gietrzwałdzie oraz zabezpieczeniu dwóch imprez masowych.

opr. mł.bryg. Jarosław Skalski