W dniu 1 sierpnia 2019 r. zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Komendą Wojewódzką PSP w Olsztynie a Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie.

Strony Porozumienia reprezentowali st. bryg. Bogdan Wierzchowski – Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP i Pan Edward Gollent – Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Olsztynie.

Porozumienie jest odpowiedzią na chęć zapewnienia przez Straż Pożarną i Zakład Gazowniczy wysokiej skuteczności i sprawności działań ratowniczych prowadzonych na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego w czasie pożarów, klęsk żywiołowych i miejscowych zagrożeń związanych z siecią gazową.

/Opracowanie – Justyna Kornatowicz, zdjęcia: mł. bryg. Jarosław Skalski – KW PSP w Olsztynie/