Z dniem 1 sierpnia br. Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Bogdan Wierzchowski powołał nowego Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Mrągowie – mł. bryg. Pawła Głowienkę.

Decyzję komendant wojewódzki PSP wręczył w obecności bryg. Krzysztofa Grabiasa – Komendanta Powiatowego PSP w Mrągowie.

mł. bryg. Paweł Głowienka służbę w szeregach Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął jako słuchacz Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu w 1993 r., w sierpniu 1995 r. rozpoczął pracę jako dowódca zastępu w Komendzie Rejonowej PSP w Kętrzynie. Od 1996 r. do chwili obecnej zajmował kolejne stanowiska w komórce odpowiedzialnej za zadania kontrolno-rozpoznawcze. Jest absolwentem studiów podyplomowych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

/opracowanie – Justyna Kornatowicz, zdjęcia: mł. bryg. Jarosław Skalski – KW PSP w Olsztynie/