Podobnie jak wszystkie komendy miejskie i powiatowe PSP, swą działalność w 2009 r. podsumowała KP PSP w Mrągowie. Spotkanie odbyło się 25.02.2010 r., w siedzibie komendy. Było ono również okazją do nakreślenia zadań na rok bieżący. W obradach mrągowskich strażaków uczestniczyli także: st. bryg. Mirosław Rutecki - zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Dominik Tarnowski – Starosta Mrągowski, Tomasz Witkowicz – zastępca Burmistrza Mrągowa, Józef Maciejewski – Prezes ZP ZOSP RP, ks. Tadeusz Korosteński – kapelan mrągowskich strażaków, oraz przedstawiciele lokalnych samorządów. Po prezentacji dokonanej przez komendanta powiatowego - st. kpt. Jana Połubiejkę - rozpoczęto merytoryczną dyskusję. Głos zabrali zaproszeni goście. Podkreślili oni zaangażowanie i profesjonalizm mrągowskich strażaków. Dzięki staraniom oraz współpracy starostwa powiatowego, władz miasta, gminy Piecki, poprawiło się wyposażenie garnizonu. Pozyskany sprzęt będzie służył przede wszystkim lokalnemu społeczeństwu, ale również innym osobom potrzebującym pomocy. Zastępca komendanta wojewódzkiego pochwalił starania i dążenia w tym zakresie. Podkreślił że Komenda Powiatowa PSP w Mrągowie, dzięki operatywności i współpracy, jest jedną z niewielu komend dysponujących tak nowym sprzętem ratowniczym w województwie warmińsko-mazurskim. Między innymi dzięki temu, jakość i skuteczność działań ratowniczych jest prowadzona na wysokim poziomie. Na zakończenie, Komendant Powiatowy PSP w Mrągowie - st. kpt. Jan Połubiejko, podziękował samorządowcom wspierającym nasze działania oraz wszystkim pracownikom za zaangażowanie i dotychczasowy wkład pracy. Liczne podziękowania i wyrazy uznania dla ratowników padły również z ust zaproszonych gości./tekst i zdj.: kpt. Andrzej Prościo/.