26 czerwca 2019 roku Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Michał Kamieniecki, funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie oraz przedstawiciele wszystkich jednostek ratowniczo-gaśniczych województwa warmińsko-mazurskiego wzięli udział w szkoleniu zorganizowanym przez 4 Warmińsko-Mazurski Batalion Obrony Terytorialnej.  

Struktura Wojsk Obrony Terytorialnej projektowana jest w taki sposób, by jak najlepiej wpisać się w pomoc społeczeństwu i służbom wyspecjalizowanym w niesieniu pomocy, np. straży pożarnej. Podczas szkolenia zapoznaliśmy się z modułem zadaniowym brygady Obrony Terytorialnej na wypadek wystąpienia katastrof czy klęsk żywiołowych oraz zapoznaliśmy się z możliwościami jakimi dysponuje WOT na Warmii i Mazurach. Celem takiego spotkania było przygotowanie 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej do podjęcia współpracy ze Strażą Pożarną. Wynikiem spotkań ma być skuteczne wykorzystanie potencjału wojska w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych, katastrof i innych zagrożeń.

/Tekst: st. kpt. Rafał Melnyk. Zdjęcia: 4WMBOT/