W nidzickim Zamku odbyło się spotkanie podsumowujące działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 2009 roku. W naradzie uczestniczył Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie - bryg. Jan Słupski. Nie zabrakło również przedstawicieli władz samorządowych, służb współdziałających oraz strażaków. W spotkaniu udział wzięli m.in.: Ludwik Ekiert – Starosta Nidzicki, Lech Brzozowski – wicestarosta, Beata Nasiadka – wiceburmistrz Nidzicy, Danuta Puchalska – Wójt Gminy Janowiec Kościelny, Waldemar Szymański – Wójt Gminy Janowo, podinsp. Witold Barcikowsk – Komendant Powiatowy Policji w Nidzicy. W naradzie uczestniczył również ks. prałat Andrzej Bawirsz – Kapelan Wojewódzki Strażaków, który jest zarazem Prezesem jednostki OSP w Napiwodzie.Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy, mł. bryg. Mariusz Wilamowski, przedstawił działania podejmowane przez Komendę w 2009 r. W prezentacji multimedialnej zaprezentowana została aktualna struktura organizacyjna Komendy oraz zagadnienia finansowe, a także ważniejsze działania ratownicze podejmowane przez jednostki straży pożarnych w 2009 r. Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Nidzicy, st. kpt. Zbigniew Słupski, omówił zagadnienia związane z przygotowaniem do działań podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego funkcjonujących na terenie powiatu nidzickiego, zagadnienia techniczne i kwatermistrzowskie związane z funkcjonowaniem Komendy oraz prace remontowe, wykonane przez strażaków na rzecz własnej jednostki. Komendant powiatowy podziękował jednostkom samorządowym za wsparcie finansowe w 2009 roku. Przedstawił także plany i zamierzenia na 2010 rok.Komendant Wojewódzki PSP, bryg. Jan Słupski, przedstawił aktualne sprawy dotyczące strażaków, omówił rok 2009 oraz przedstawił plany i kierunki działania Państwowej Straży Pożarnej woj. warmińsko-mazurskiego w 2010 roku. Jednocześnie podziękował jednostkom samorządowym za wsparcie udzielone jednostkom Państwowej Straży Pożarnej./tekst: st. asp. A. Osowski/.