W dniu 16 lutego w Komendzie Powiatowej PSP w Olecku odbyłosię spotkanie podsumowujące działalność straży pożarnej w roku 2009. W spotkaniu uczestniczyli: Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki - bryg. JanSłupski, Starosta Olecki - Stanisław Ramotowski, Burmistrz Olecka - WacławOlszewski, Wójt Gminy Wieliczki - Jan Jakimowicz, Wójt Gminy Świętajno - Janina Trus, Wójt Gminy Kowale Oleckie - Helena Żukowska, Komendant Powiatowy Policji - insp. Rafał Klauza oraz strażacy i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Olecku. Komendant Powiatowy - bryg. Jan Mróz, w obszernej prezentacji,przekazał informację z działalności komendy w 2009 roku. Następnieprzedstawił główne zrealizowane w 2009 roku przedsięwzięcia i zakupysprzętowe, dziękując władzom samorządowym i Komendantowi Wojewódzkiemu zapomoc w ich realizacji. Odprawę zakończyło wystąpienie Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego, który pozytywnie ocenił nasze dotychczasowe działania, ajednocześnie wyraził podziękowanie samorządom za wsparcie jakiego doświadczają oleccy strażacy./kpt. Tomasz Jagłowski/.