16 lutego 2010 roku w Jednostce Ratowniczo–Gaśniczej w Ełku odbyło się podsumowanie rocznej pracy Komendy Powiatowej PSP w Ełku. Na zebraniu obecny był Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie - bryg. Jan Słupski, przedstawiciel Wojewody Warmińsko–Mazurskiego - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Jacek Stawowczyk. Jak co roku, obecnością swoją zaszczycili nas przedstawiciele władzy samorządowej Prezydent Miasta Ełk – Tomasz Andrukiewicz i Starosta Powiatu Ełckiego – Krzysztof Piłat. Nie zabrakło też przedstawicieli gmin powiatu ełckiego, obecni byli Sekretarz Gminy Ełk – Tomasz Jaworski i Sekretarz Gminy Prostki – Stanisław Filutowski. Porządek narady obejmował trzy zagadnienia:• przedstawienie skróconej informacji z działalności KP PSP w Ełku,• wystąpienie zaproszonych gości,• wizytacja strażnicy. Po przedstawieniu najważniejszych informacji z rocznej działalności, tematem głównym była rozbudowa Centrum Powiadamiania Ratunkowego, a zarazem rozbudowa JRG przy ulicy Suwalskiej. Korzystając z okazji, Komendant Powiatowy PSP w Ełku - st. bryg. Mirosław Hołubowicz przedstawił najważniejsze zakupy sprzętowe w  2009 roku. Na zakończenie zaprezentowano zaproszonym gościom dotychczasowe prace modernizacyjne budynku./tekst i foto: asp. Jarosław Pieszko/.