Osiemnaście jednostek OSP z krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz trzy jednostki OSP spoza systemu otrzymały z rąk Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego promesy na zakup samochodów ratowniczych.


17 kwietnia 2019 roku, podczas uroczystości na placu Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie, Wiceminister, w obecności Warmińsko-Mazurskiego  Komendanta Wojewódzkiego PSP – st. bryg. Bogdana Wierzchowskiego, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – Pana Artura Chojeckiego, parlamentarzystów, komendantów miejskich i powiatowych PSP woj. warmińsko-mazurskiego oraz zebranych gości wskazał, jak ważną rolę pełnią Ochotnicze Straże Pożarne w przeciwdziałaniu pożarom i innym miejscowym zagrożeniom. Wyraził wielkie uznanie dla pracy strażaków PSP i OSP oraz podziękował za to, że stoją na straży bezpieczeństwa naszego społeczeństwa. Przekazane środki finansowe wpłyną na poprawę jakościową posiadanego sprzętu przez jednostki OSP. Planowane jest zakupienie ok. 480 samochodów dla jednostek OSP w całym kraju, na co przeznaczone zostanie ok. 360 mln zł. Zakup nowych samochodów dla ochotniczych straży pożarnych możliwy jest dzięki wspólnym działaniom polegającym na finansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środków własnych samorządów, środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej PSP. Wartość planowanych zakupów w naszym województwie to ok. 17 mln zł. Promesy otrzymały jednostki OSP z powiatów: braniewskiego, elbląskiego, giżyckiego, gołdapskiego, iławskiego, lidzbarskiego, mrągowskiego, nowomiejskiego, oleckiego, olsztyńskiego, ostródzkiego, piskiego i węgorzewskiego.

/Opracowanie:st. kpt. Rafał Melnyk, Zdjęcia: Ryszard Ołów/