Wojewódzki koordynator ratownictwa technicznego wraz z Ośrodkiem Szkolenia  komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie w dniach 3 i 4 kwietnia 2019 roku zorganizował warsztaty z ratownictwa technicznego i działań poszukiwawczo-ratowniczych w zakresie specjalistycznym pod kryptonimem "CHABER 2019". Pierwszego dnia odbyła się część teoretyczna przygotowująca ratowników do prowadzenia działań w obiektach budowlanych zagrożonych zawaleniem. Uczestnicy wymienili się doświadczeniami zdobytymi podczas działań, ćwiczeń i szkoleń.

Druga część warsztatów - praktyczna zrealizowana została na budynku przeznaczonym do wyburzenie, zlokalizowanym w Olsztynie przy ul. Płoskiego 2.

Przyjęty scenariusz zakładał, że w budynku doszło do wybuchu gazu, w wyniku którego naruszona została konstrukcja budynku. Wybuch doprowadził do odcięcia i zablokowania drzwi i okien, uniemożliwiających pierwotnie wejście do obiektu. W obiekcie mogą przebywać 1-2 osoby. Założono, że jedynym możliwym miejscem dotarcia do wnętrza budynku było okno znajdujące się na poddaszu budynku. W celu dotarcia do poszkodowanego konieczne było przebicie ścian oraz stropów wewnątrz obiektu.

                Głównym celem warsztatów było doskonalenie teoretycznej i praktycznej umiejętności członków grup specjalistycznych poprzez wspólne ćwiczenia, wymianę doświadczeń, spostrzeżeń, technik ratowniczych w ramach współdziałania SGRT Żuraw i SGPR Nidzica.

Udział w warsztatach brała następującej liczby członków grup specjalistycznych:

 -      z JRG w Nidzicy        8 strażaków (w tym d-cy SGPR),

-      z JRG 1 w Olsztynie  12 strażaków (w tym z-ca d-cy SGRT),

-      z JRG w Ostródzie    9 strażaków (w tym d-ca SGRT).

Dodatkowo zaproszeni goście z Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych (Nowy Sącz) z SA PSP w Krakowie, SGSP w Warszawie, Instytutu Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Grupy Ratowniczej PCK Olsztyn, OSP Klebark Wielki (wykorzystującej psy w poszukiwaniach), Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Olsztyn i powiatu olsztyńskiego.

Trzeci ostatni dzień warsztatów odbędzie się 11 kwietnia 2019 roku na tym samym obiekcie.
Na potrzeby trzeciego dnia ćwiczeń budynek zostanie zburzony tak by można było przećwiczyć inne metody
oraz inny sprzęt do poszukiwań osób znajdujących się w gruzowisku.

 

Opracowanie/Zdjęcia; st. kpt. Rafał Melnyk