Informujemy, że zgłoszono 221 prac do eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom”. Prace wpłynęły z powiatów: działdowskiego, ełckiego, giżyckiego, iławskiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego, mrągowskiego, nidzickiego, nowomiejskiego, oleckiego, ostródzkiego, szczycieńskiego, węgorzewskiego.

W dniu 26 stycznia 2010 roku w Nidzicy w wyniku analizy poziomu artystycznego nadesłanych prac Komisja postanowiła nagrodzić i wyróżnić następujące osoby w poszczególnych grupach wiekowych:

W grupie przedszkolnej:

1. Wiktoria Tworkowska – Przedszkole w Pasymiu

2. Piotr Ciszek – Przedszkole w Jedwabnie

wyróżnienia:

- Michał Dobrowolski – Przedszkole nr 2 w Nidzicy

- Zuzanna Żegadło – Przedszkole nr 2 w Nidzice

- Angelika Sokołowska – Przedszkole w Pasymiu

W grupie klasy I – III:

1. Radosław Szuba – Szkoła Podstawowa w Łącznie

2. Dawid Michałowski – Klub Garnizonowy w Morągu

wyróżnienie:

- Laura Końpa – Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie

W grupie klasy IV – VI:

1. Patrycja Ruczyńska – Klub Garnizonowy w Morągu

2. Angelika Kowalska – ZSZ nr 2 w Nidzicy

wyróżnienie:

Klementyna Flaszka – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Morągu

W grupie gimnazjum:

1. Natalia Krupa – Gimnazjum Nr 2 w Morągu

2. Monika Kaczorowska – Gimnazjum w Kiwitach

wyróżnienie:

Emilia Kornafel – ZSZ nr 1 w Iłowie Osadzie

W grupie ponadgimnazjalnej:

1. Magdalena Czerniawska – ZSZ Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku

2. Krystian Kaniewski – ZSZ w Iławie

W grupie dorosłych:

1. Anna Milewska – Klub Garnizonowy w Morągu

 

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy w/w osoby do Nidzicy w dniu 20 lutego 2010r. godz. 1100, do Zamku (Klub Relaks) na uroczyste spotkanie laureatów konkursu wojewódzkiego.