Z dniem 14 marca 2019 roku Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej - st. bryg. Bogdan Wierzchowski powierzył pełnienie obowiązków zastępcom komendantów powiatowych PSP w Bartoszycach, Braniewie, Szczytnie i Nowym Mieście Lubawskim.

Decyzje komendant wojewódzki PSP wręczył w obecności swojego zastępcy - bryg. Roberta Flicińskiego oraz komendantów powiatowych z Bartoszyc, Braniewa, Szczytna oraz Nowego Miasta Lubawskiego. Obowiązki zostały powierzone kpt. Krystianowi Masalskiemu w KP PSP w Bartoszycach, bryg. Krzysztofowi Bogusławskiemu w KP PSP w Braniewie, st. kpt. Łukaszowi Godlewskiemu w KP PSP w Szczytnie oraz st. kpt. Krzysztofowi Szałkowskiemu w KP PSP w Nowym Mieście Lubawskim.

 

/tekst i zdjęcia: st. kpt. Rafał Melnyk/