10 lutego 2010 roku, w sali konferencyjno-szkoleniowej KP PSP w Bartoszycach, odbyła się narada podsumowująca roczną działalność bartoszyckiej komendy. W spotkaniu udział wzięli: Wojewoda Warmińsko-Mazurski - Marian Podziewski, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP– bryg. Jan Słupski, Starosta Bartoszycki – Jan Zbigniew Nadolny oraz Burmistrz Miasta Bartoszyce – Krzysztof Nałęcz. Zanim przystąpiono do podsumowania 2009 roku, w garażu jednostki, uroczyście przekazano nowo zakupiony sprzęt dla JRG. Zakup sprzętu ratowniczego: 10 aparatów powietrznych ochrony dróg oddechowych wraz z oprzyrządowaniem i zestawem masek, przenośnego agregatu prądotwórczego oraz namiotu pneumatycznego, możliwy był dzięki dofinansowaniu przekazanemu przez Starostwo oraz Urząd Miasta Bartoszyce. Po przekazaniu Komendant Powiatowy PSP w Bartoszycach - mł. bryg. Andrzej Szamreto zapoznał zaproszonych gości z posiadanym sprzętem ratowniczym, w tym z wyposażeniem sprzętowym Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego oraz przedstawił warunki lokalowe bartoszyckiej komendy. Druga część narady odbyła się w sali konferencyjnej. Po oficjalnym przywitaniu przybyłych gości przystąpiono do uroczystości złożenia ślubowania przez dwóch nowo przyjętych do służby w PSP strażaków. Zaszczytu złożenia roty ślubowania dopełnili strażacy: Paweł Rynkiewicz oraz Marcin Wójcik. Następnie, w formie prezentacji, Komendant Powiatowy PSP przedstawił i podsumował działalność komendy w 2009 roku. Ponadto przedstawił zadania oraz zapoznał z planami i zamierzeniami na 2010 rok. Po prezentacji Komendanta Powiatowego głos zabrali zaproszeni goście.Na zakończenie narady Komendant Powiatowy PSP podziękował wszystkim zaproszonym gościom za bardzo dobrą współpracę a bartoszyckim strażakom za zaangażowanie i sumienne wykonywanie obowiązków służbowych. /opracował: asp. sztab. Stanisław Dąbkowski/.