Dyrektor olsztyńskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia - Pan Andrzej Zakrzewski, w obecności wicewojewody Sławomira Sadowskiego oraz komendantów służb mundurowych naszego województwa, zainicjował akcję profilaktycznych badań cytologicznych i mammograficznych.

W przeddzień Międzynarodowego Dnia Kobiet, za pośrednictwem męskiej części służb mundurowych, niesie się przesłanie mobilizujące nasze panie do wykonywania badań profilaktycznych.

Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej oraz pozostali szefowie służb mundurowych wręczyli zaproszenia na badanie profilaktyczne obecnym na spotkaniu Paniom. Pracownicy i funkcjonariusze służb mundurowych zrobią to samu już 8 marca, wręczając takie zaproszenia koleżankom z pracy, żonom, matkom i siostrom.