W jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych trwa kampania sprawozdawcza za rok 2018. W spotkaniach czynny udział biorą przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej szczebli – powiatowego i wojewódzkiego.

23 lutego 2019 r. w strażnicy OSP w Ornecie odbyło się zebranie sprawozdawcze podsumowujące działalność jednostki w 2018 roku, na którym obecni byli m.in.: zastępca warmińsko-mazurskiego komendanta wojewódzkiego PSP – bryg. Robert Fliciński, komendant powiatowy PSP w Lidzbarku Warmińskim – bryg. Rafał Szymukowicz, wicestarosta lidzbarski – Jarosław Kogut, burmistrz Ornety – Ireneusz Popiel, dyrektor wykonawczy Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie – dh Grzegorz Matczyński, a także prezes zarządu miejsko-gminnego – dh Michał Kulka, komendant miejsko-gminny – dh Zbigniew Goździewski oraz przewodniczący wojewódzkiej komisji historycznej – dr Władysław Maria Świeczkowski. W spotkaniu uczestniczyło ponad 40. członków OSP, w tym wieloletni prezesi miejscowej jednostki – Panowie Henryk Kaczmarek oraz Henryk Sobociński.

Jednostka OSP w Ornecie w 2018 r. brała udział w 174 zdarzeniach, w tym 84 pożarach, 79 miejscowych zagrożeniach oraz 11 alarmach fałszywych.
Rok 2019 zapowiada się bardzo optymistycznie, ponieważ w planach jest zakup nowego ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego.

W województwie warmińsko-mazurskim funkcjonuje 521 Ochotniczych Straży Pożarnych, z których 189 (w tym jedna od 14 grudnia 2018 r.) włączonych
jest do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

W 2018 r. jednostki OSP brały udział w 9 628 zdarzeniach (łączna liczba zdarzeń
w województwie 18 424), z czego:

  • 5 909 razy (61,37%) samodzielnie prowadziły działania (bez udziału zastępów PSP), w tym:

- 4 621 (48,00%) działań prowadziły samodzielnie jednostki włączone do ksrg,

- 833 (8,65%) działań prowadziły samodzielnie jednostki spoza systemu,

- 455 (4,73%) działań prowadziły wspólnie jednostki OSP w ksrg z jednostkami OSP spoza systemu;

  • 3 719 razy (38,63%) jednostki OSP współdziałały z jednostkami PSP podczas zdarzeń.

 

 

Opracowanie: kpt. Andrzej Greifenberg – KW PSP w Olsztynie / kpt. Tomasz Gowkielewicz – KP PSP w Lidzbarku Warmińskim;

Zdjęcia: dh Mieczysław Kuźniewski – OSP w Ornecie