Komenda Powiatowa Państwowej Staży Pożarnej w Mrągowie, oprócz podstawowych działań wynikających z obowiązujących przepisów, prowadzi również wszelkiego typu kampanie prewencyjne. W głównej mierze dotyczą one przedsięwzięć, pozwalających na wyeliminowanie lub ograniczenie występowania zagrożeń życia oraz mienia. W okresie ferii zimowych, bardzo często dochodzi do sytuacji niebezpiecznych z udziałem odpoczywającej, często nie mającej zajęcia, młodzieży. Działając na tej płaszczyźnie, strażacy zorganizowali wylewanie sztucznych lodowisk, a także tematyczne prelekcje dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Do akcji przyłączyły się jednostki OSP powiatu mrągowskiego. W samym Mrągowie, z pomocą strażaków, wykonano 3 sztuczne lodowiska. Dzieci podczas prowadzonych pogadanek z zainteresowaniem i rozwagą dyskutowały o sprawach bezpieczeństwa, o nieszczęściach wynikających z korzystania z niestrzeżonych ślizgawek. Pod nadzorem ratowników ustalały sposoby postępowania w przypadku powstania zagrożenia. Strażacy przestrzegali i apelowali o rozwagę i szczególną ostrożność, ponieważ na zamarzniętych akwenach nie ma w 100% bezpiecznego lodu. Wchodząc na lód na zamarzniętych naturalnych zbiornikach, podejmujemy zawsze ryzyko. Lodowisko pozwoli bowiem ustrzec amatorów łyżew przed niebezpiecznymi wyprawami na okoliczne, zamarznięte, stawy, jeziora, rzeki. /tekst i zdjęcia: kpt. Andrzej Prościo/.