17 stycznia 2019 roku w ośrodku szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie odbyła się narada roczna kadry kierowniczej podsumowująca sytuację pożarową, działania ratownicze i prewencyjne prowadzone w 2018 roku przez Komendy Miejskie i Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej województwa warmińsko-mazurskiego.

 W uroczystości wzięli udział Sławomir Sadowski – wicewojewoda warmińsko-mazurski, Gustaw Marek Brzezin –Prezes ZWZOSP RP w Olsztynie, komendanci powiatowi i miejscy oraz dowódcy jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP,  przedstawiciele związków zawodowych pożarnictwa oraz funkcjonariusze i pracownicy KW PSP.

Naradę rozpoczął Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP – st. bryg. Bogdan Wierzchowski, który szczegółowo zaprezentował zadania realizowane w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2018 roku, a także przedstawił plany i cele na rok 2019.

Interwencje straży pożarnej w województwie warmińsko-mazurskim w liczbach:

Pożary

Podział pożarów według wielkości:

 • pożary małe             – 6068             tj. ok. 94,9 %              (2017 r. – 4738),
 • pożary średnie         –   307             tj. ok. 4,8 %                (2017 r. –   135),
 • pożary duże             –     17             tj. ok. 0,27  %             (2017 r. –     12),
 • pożary bardzo duże –       2             tj. ok. 0,03. %             (2017 r. –       3).

                                 Razem: 6394                                                              4888

 

Miejscowe zagrożenia (MZ)

Podział miejscowych zagrożeń według wielkości:

 • małe                                  –       1650      tj. ok.  15,61 %            (2017   – 1661),
 • lokalne                               –       8776      tj. ok.  83,04 %            (2017   – 12253),
 • średnie                               –         141      tj. ok.    1,33 %           (2017   – 196),
 • duże                                   –             1       tj. ok.    0,01 %          (2017   – 6),
 • gigantyczne                       –              0      tj.        0 %                 (2017   – 0).

Razem: 10568                                                                                14116              

 

Alarmy fałszywe (AF):

Podział alarmów fałszywych według rodzaju:

 • złośliwe                              –   46               tj. ok. 3,15 %              (2017 –   38),
 • w dobrej wierze                 – 763               tj. ok. 52,19%     (2017 – 636),
 • z instalacji wykrywania     – 653               tj. ok. 44,66%     (2017 – 405).

 Razem: 1462                                                                         1079 

 

Przeliczając przytoczone dane na częstotliwość interwencji, można stwierdzić,
że w 2018 r. w naszym województwie straż pożarna interweniowała średnio,
co 28 minut, a w zależności od rodzaju interwencji strażacy wyjeżdżali:

-        do pożaru                                           – co 82 min.,

-        do miejscowego zagrożenia              – co 49 min,

-        do alarmu fałszywego                       – co 6 godzin.

 

Krajowy system ratowniczo-gaśniczy w województwa warmińsko-mazurskim tworzą: komenda wojewódzka PSP, w tym ośrodek szkolenia oraz 17 komend powiatowych i 2 komendy miejskie PSP, 189 jednostek ochotniczych straży pożarnych i 6 wojskowych straży pożarnych włączonych do systemu.

  Działania ratowniczo-gaśnicze w województwie prowadzą:

 • 24 jednostki ratowniczo-gaśnicze PSP,
 • 521 ochotniczych straży pożarnych, w tym 189 włączonych do ksrg,
 • 9 wojskowych straży pożarnych, w tym 6 włączonych do ksrg,
 • 1 zakładowa straż pożarna w fabryce Michelin SA w Olsztynie,
 • 1 Lotniskowa Służba Ratowniczo-Gaśnicza w Porcie Lotniczym
  OLSZTYN-MAZURY w Szymanach.

 

Tekst/zdjęcia: st. kpt. Rafał Melnyk