28 stycznia 2010 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski - Marian Podziewski i Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej - bryg. Jan Słupski oficjalnie przekazali Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi samochód specjalny SHD-25. Nowy sprzęt zastąpił 25. letni SH-18, który trafił do OSP Górne ,w gminie Gołdap. W uroczystości, oprócz strażaków, uczestniczyli: Wojewoda Warmińsko-Mazurski - Marian Podziewski, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP - bryg. Jan Słupski, Starosta Gołdapski - Jarosław Podziewski, Przewodniczący Rady Powiatu - Stefan Piech, radni powiatu, Burmistrz Gołdapi - Marek Miros, Przewodniczący Rady Miejskiej - Remigiusz Karpiński,Samochód poświęcił Ks. Kanonik Czesław Król. Komendant Powiatowy PSP w Gołdapi - mł. bryg. Krzysztof Giedrojć, podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania nowego auta.Po uroczystym apelu, któremu towarzyszyły obwite opady śniegu, goście i strażacy udali się na gorącą kawę i herbatę, a następnie zwiedzili nową strażnicę.Następnie, w świetlicy odbyła się narada podsumowująca roczną działalność Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi i Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu gołdapskiego. Realizację zadań komórek organizacyjnych za 2009r. i główne założenia na 2010 rok przedstawił komendant powiatowy mł. bryg. Krzysztof Giedrojć. W 2009 r. na terenie powiatu gołdapskiego zanotowano ogółem 613 zdarzeń, w porównaniu z rokiem 2008 nastąpił ich nieznaczny - o  14,52 %. Wzrosła natomiast liczba pożarów (o 87, tj. o 25,59 %). Komendant omówił również krótko historię budowy pierwszego etapu nowej strażnicy i plany etapu drugiego, który rozpoczyna się w tym roku. Komendant Wojewódzki zadeklarował przekazanie w bieżącym roku kolejnego nowoczesnego samochodu gaśniczego (ciężkiego). Zapewnił także, iż tegoroczne wojewódzkie obchody Dnia Strażaka odbędą się w Gołdapi i będą połączone z otwarciem nowej strażnicy oraz wręczeniem sztandaru KP PSP w Gołdapi.(tekst: kpt. Grzegorz Jabłoński , zdjęcia: Łukasz Murawski).