W okresie poświątecznym w komendach powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej woj. warmińsko-mazurskiego odbyły się spotkania z prezesami lub naczelnikami jednostek OSP włączonych do KSRG, których celem było przekazanie kart rabatowych na paliwo.

Podpisana umowa pomiędzy Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadierem Leszkiem Suskim a Prezesem Zarządu PKN Orlen Danielem Obajtkiem stanowi, iż strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych, które są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, w 2019 roku otrzymają rabat w wysokości 8 gr brutto za każdy litr paliwa na stacjach PKN Orlen i Bliska. Karty przeznaczone są dla druhów, którzy są uprawnieni do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

W woj. warmińsko-mazurskim przekazano 3 765 kart 188. jednostkom włączonym do KSRG.

 

/opracowanie: Andrzej Greifenberg - KW PSP w Olsztynie, zdjęcia: archiwum komend powiatowych i miejskich PSP/