W środę /03.02.2010r./ w świetlicy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Braniewie odbyło się zebranie Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Braniewie. Zebraniu przewodniczył Prezes Zarządu Powiatowego OSP - dh Edward Bułhak, a wśród gości obecny był Komendant Powiatowy PSP w Braniewie - kpt. Władysław Szczepanowicz. To pierwsze zebranie Zarządu Powiatowego ZOSP RP w nowym roku. Strażacy ochotnicy przyjęli plan pracy na rok 2010. Zwrócono uwagę na prawidłowość przeprowadzania zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP z terenu powiatu braniewskiego. Jednocześnie ustalono, że w zebraniach udział brać będą przedstawiciele Zarządu Powiatowego ZOSP RP oraz KP PSP w Braniewie. Ponadto, ustalono wspólne obchody Dnia Strażaka połączone z uroczystościami 60.lecia powstania zawodowej straży pożarnej w Braniewie. Sekretarz Zarządu Powiatowego, a jednocześnie członek Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie – dh Bogusław Zych, zaproponował zorganizowanie w roku 2010 w Pieniężnie, powiatowych zawodów pożarniczych jednostek OSP. Zwrócono również uwagę na konieczność uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez KP PSP w Braniewie. To pierwsze z zaplanowanych zebrań Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Braniewie. /oprac.: kpt. Ireneusz Ścibiorek/