jz kw mini

Życzenia świąteczno-noworoczne Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego

List z życzeniami do strażaków Boee narodzenie 2018 01