Realizując program doskonalenia zawodowego dla funkcjonariuszy pełniących funkcję koordynatora miejskiego/powiatowego ratownictwa medycznego służby,  Komenda Wojewódzka PSP zorganizowała w dniach 27-29.11.2018r.
w Ośrodku Szkolenia KW szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego pola walki TCCC (Tactical Combat Casualty Care).

Szkolenie przeprowadzili instruktorzy będący zawodowymi żołnierzami/ ratownikami medycznymi. Program szkolenia stawiał wysokie wymagania uczestnikom, wymagając ogromnego zaangażowania fizycznego jak i niezwykle wysokiej koncentracji w trakcie całego szkolenia. Wykłady przeplatane ćwiczeniami praktycznymi trwające do późnych godzin nocnych wymuszały od uczestników pracy i racjonalnego myślenia pomimo fizycznego
i psychicznego zmęczenia. Każdy z uczestników poddawany był presji czasu jednocześnie biorąc odpowiedzialność za podejmowane decyzje dotyczące medycznych czynności ratunkowych wykonywanych dla poszkodowanych. Dzięki przygotowanym symulacjom medycznym oraz olbrzymiemu zapleczu sprzętu szkoleniowego, każdy z ćwiczących wielokrotnie mógł użyć, otworzyć i założyć dowolny opatrunek. Szkolenie nastawione było na działanie ratownika medycznego
w strefie niebezpiecznej, wymagającej podjęcia czynności ratujących życie, ewakuacji poszkodowanego do strefy bezpiecznej, wykonaniu pełnego badania urazowego, rzeczywistym tamowaniu masywnych krwotoków z wykorzystaniem najnowocześniejszych materiałów opatrunkowych takich jak opatrunki hemostatyczne, opaski taktyczne, czy opatrunki wentylowane i opatrunki osobiste nowej generacji. Ponadto uczestnicy zapoznali się z techniką badania i osłuchiwania klatki piersiowej pod względem rozpoznania odmy prężnej oraz sposobami jej prawidłowego odbarczania. Program doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy po za przekazywaniem najnowszej wiedzy medycznej ma na celu budowanie zespołu jakim staje się grupa koordynatorów i instruktorów ratownictwa medycznego
w województwie warmińsko - mazurskim. Przedstawione szkolenie jest kolejnym
z kilku planowanych etapów doskonalenia  ratowników medycznych będących funkcjonariuszami w PSP.  

Tekst, zdjęcia: mł. asp. Krzysztof Maczulski