jb kw mini

Życzenia świąteczno-noworoczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego

mswia1