14 grudnia 2018 roku na placu Urzędu Miejskiego w Korszach odbyło się uroczyste przekazanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla lokalnej jednostki OSP.

Nowy samochód GBA 3/16 na podwoziu VOLVO o wartości 829 tys. zł zwiększył potencjał bojowy OSP w Korszach. Pozyskanie nowego samochodu było możliwe dzięki współdziałaniu wielu instytucji. Środki finansowe pochodziły od:
- Gminy Korsze: 350 tys. zł.
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 300 tys. zł.
- Komendanta Głównego PSP za pośrednictwem Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie: 129 tys. zł.
- Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego: 50 tys. zł.
W uroczystym przekazaniu pojazdu uczestniczyli Doradca Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – Marcin Domian, Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – bryg. Robert Fliciński, Komendant Powiatowy PSP w Kętrzynie – bryg. Szymon Sapieha, a także przedstawiciele samorządu terytorialnego, duchowieństwa i mieszkańcy gminy. Opracowanie: kpt. Kamil Golon, KP PSP w Kętrzynie
Zdjęcia: kpt. Kamil Golon, KP PSP w Kętrzynie