15 grudnia 2018 roku w Morągu w powiecie ostródzkim przeprowadzona została ewakuacja mieszkańców na czas podjęcia przez saperów, odnalezionych na terenie należącym do jednostki wojskowej 20 BBZ, pocisków.

Przeprowadzone rozpoznanie saperskie wskazywało na odnalezienie ok. 20 szt. pocisków kalibru 210 mm. W związku z tym podjęto decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji mieszkańców w promieniu 1500 m od miejsca odnalezienia amunicji. W zagrożonym obszarze znajdowało się ok. 6 tys. mieszkańców. Burmistrz Morąga zorganizował akcję informującą mieszkańców o zagrożeniu oraz planowanej ewakuacji. Druhowie OSP wzięli czynny udział w przekazywaniu ulotek informacyjnych wszystkim mieszkańcom, a także w dozorowaniu granicy strefy niebezpiecznej. Państwowa Straż Pożarna zorganizowała w jednostce ratowniczo-gaśniczej w Morągu sztab, w celu organizacji i koordynacji działań prowadzonych przez PSP i OSP. Równolegle z prowadzonymi działaniami ewakuacyjnymi została wzmocniona obsada zmiany w jrg w Morągu oraz zadysponowano zastęp z jrg w Pasłęku. Siły te zostały rozlokowane w sposób ograniczający do minimum czas dojazdu zastępów PSP do ewentualnego zdarzenia na czas, gdy przejazd przez strefę niebezpieczną był nimożliwy. PSP zaangażowana została do wsparcia ewakuacji osób z ograniczoną zdolnością poruszania się. Do działań tych przeznaczone zostały dwa samochody typu BUS wraz z obsadą, w skład której wszedł przedstawiciel MOPS. W pracach ewakuowania brały też udział siły z PCK które odppowiedzialne były za transportowanie osób których transport musiał odbyć się w  pozycji lerzącej. Zaangażowane były dwie karetki PCK (Ostróda i Olsztyn) oraz 8 ratowników, którzy przetransportowali ok. 15 osób. Ewakuowane osoby zostały przewiezione do zorganizowanego miejsca pobytu w Szkołach Podstawowych nr 1 oraz nr 3 w Morągu (obie znajdowały się w strefie bezpiecznej). O godzinie 9:30 w Urzędzie Miasta zebrał się sztab zorganizowany przez Burmistrza. W sztabie udział wzięli m.in.: Komendant Główny PSP - gen. brygadier Leszek Suski, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP - st. bryg. Bogdan Wierzchowski, Wojewoda Warmińsko-Mazurski - Artur Chojecki, dowódca 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej - gen. brygady Jacek Ostrowski oraz Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wojewody - Krzysztof Kuriata. Po otrzymaniu informacji o zakończeniu ewakuacji osób, wydany został rozkaz patrolowi saperskiemu o możliwości rozpoczęcia działań zmierzających do usunięcia pocisków. W czasie prac patrolu saperskiego Komendant Główny PSP osobiście wizytował miejsca, w których przebywały osoby ewakuowane.

Około godziny 12:30 zostały zakończone prace patrolu saperskiego, co przełożyło się na zakończeniu monitorowania granicy stref i rozpoczęciu przemieszczania osób ewakuowanych do miejsca zamieszkania.

Tekst i zdjęcia: st. kpt. Rafał Melnyk