Z dniem 1 grudnia 2018 roku Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej - st. bryg. Bogdan Wierzchowski powierzył pełnienie obowiązków Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Kętrzynie kpt. Kamilowi Golonowi.

Decyzję komendant wojewódzki PSP wręczył w obecności swojego zastępcy - bryg. Roberta Flicińskiego oraz Komendanta Powiatowego PSP w Kętrzynie - bryg. Szymona Sapiehy.

/tekst i zdjęcia: st. kpt. Rafał Melnyk/