W dniu 28 listopada 2018 r. w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Olsztynie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania przez Firmę Michelin Fabryka w Olsztynie sprzętu sportowego, który stanowić będzie wyposażenie siłowni jednostki.

Sprzęt sportowy o wartości 7.780 zł przekazał dyrektor olsztyńskiej fabryki Michelin Polska S.A. Pan Jarosław Michalak.

Otrzymany sprzęt stanowił będzie uzupełnienie wyposażenia sali ćwiczeń otrzymanego w roku bieżącym od Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 10.000 zł.

W uroczystości wziął udział Zastępca Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie bryg. Robert Fliciński oraz Dyrektor Public Affair Michelin Polska S.A Grzegorz Wojasiński, Szef Serwisu Bezpieczeństwa Michelin Polska S.A Pan Paweł Drzewiecki, Kierownik Działu Bezpieczeństwa Mienia Michelin Polska S.A Marcin Podliński, Przewodniczący Związku Zawodowego Florian przy KM PSP w Olsztynie asp. Piotr Rochowicz,  Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie bryg. Sergiusz Dłuski.

W dowód podziękowania st.bryg. Andrzej Górzyński przekazał przybyłym gościom publikację „Ochotnicza służba strażacka w powiecie olsztyńskim (1945-2015)”.

Bardzo dziękujemy za wsparcie.

Opracował  mł.bryg. Sławomir Filipowicz

Zdjęcia: KM PSP Olsztyn, Michelin Olsztyn