W dniach 14 listopada br. w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Biskupcu i 15 listopada br. w  Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kieźlinach odbyło się uroczyste przekazanie Ochotniczym Strażom Pożarnym z Gmin Biskupiec i Dywity srzętu ratowniczego.

Zakup sprzętu był możliwy dzięki 99% wsparciu ze środków Funduszu Sprawiedliwości Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Wkład własny w wysokości 1% zapewniła Gmina Biskupiec.

Przekazania sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z Gminy Biskupiec dokonał Burmistrz Gminy Biskupiec, Pan Kamil Kozłowski, w obecności Zastępcy Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, bryg. Roberta Flicińskiego i Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie, bryg. Sergiusza Dłuskiego.

W ramach zadania zakupiono m.in.: 6 Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych (AED), hydrauliczne nożyce do cięcia, 3 pilarki do drewna oraz przenośny zestaw oświetleniowy.

Przekazania sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z Gminy Dywity dokonał wójt- elekt Gminy Dywity Pan Daniel Zadworny, w obecności Zastępcy Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, bryg. Roberta Flicińskiego oraz Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie, st. bryg. Andrzeja Górzyńskiego.

Ratowniczy sprzęt sfinansowano w ramach Projektu „Sprzęt ratowniczy dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Dywity, realizowanego na podstawie Umowy nr DFS-II-7211-1766/18 z dnia 6 września 2018.  Projekt współfinansowany był ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości to 99%, wkład własny Gminy Dywity to 1%.

/opracowanie: Radosław Nowosielski – KM PSP w Olsztynie, zdjęcia: Urząd Miejski w Biskupcu oraz Krzysztof Kulas - OSP Spręcowo/