obraz03

Z dniem 1 listopada br. Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Bogdan Wierzchowski powołał nowego Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Ostródzie – kpt. Rafała Napiórkowskiego.

Decyzję komendant wojewódzki PSP wręczył w obecności bryg. Tomasza Ostrowskiego – Komendanta Powiatowego PSP w Ostródzie.

Kpt. Rafał Napiórkowski służbę w szeregach Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął w maju 2004 roku jako stażysta w ostródzkiej Komendzie Powiatowej. Jest absolwentem Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, a także studiów II stopnia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Przez pierwsze lata służby związany był z jednostką ratowniczo-gaśniczą w Ostródzie, gdzie zajmował stanowiska: ratownika, starszego ratownika i dowódcy zastępu. Stale podnosił swoje kwalifikacje zawodowe. Ukończył studia podyplomowe w SGSP na kierunku: zapobieganie pożarom i awariom.

W 2013 roku rozpoczął służbę w sekcji kontrolno-rozpoznawczej.  Od 2015 roku został mianowany na stanowisko zastępcy naczelnika wydziału operacyjno-szkoleniowego, a w lipcu 2016 roku został naczelnikiem wydziału. W dniu 1 października Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP powierzył kpt. Napiórkowskiemu obowiązki Zastępcy komendanta Powiatowego PSP w Ostródzie.

/opracowanie – wydz. organizacji i nadzoru KW PSP w Olsztynie, zdjęcia: mł. bryg. Krzysztof Pardo – KW PSP w Olsztynie/